La Vanguàrdia recorda Tzvetan Todorov i el seu llibre

La por dels bàrbars,

una lectura imprescindible