Quadern d'Albades, 

de Ramon Casalé i Carles Duarte,

ressenyat al Eix diari