Història de la presó Model de Barcelona,

DDAA, i Trens i estacions de Catalunya,

d'Antoni Nebot, a Marítimas