El Diari de Tarragona entrevista a Eduard

Masdeu sobre el seu nou llibre

La revolució digital a les aules de música