Evolució i paisatge a Vilassar de Mar (1850-2006)

Més vistes

Evolució i paisatge a Vilassar de Mar (1850-2006)

Disponibilitat: En existència

14,00 €
Gràcies a la reconstrucció de la cartografia històrica, aquest treball reconstrueix els canvis en els usos del sòl a Vilassar de Mar en diversos talls temporals des de 1850 fins a l'actualitat, per analitzar, a continuació, com l'activitat econòmica ha estat influïda pel territori i a l'inrevés, com el paisatge s'ha vist modificat i afectat per les relacions econòmiques imperants a cada moment d'aquesta transformació. Veiem com durant la segona meitat del segle xix es va forjant el gran dinamisme de l'agricultura de Vilassar de Mar, que arribarà al seu punt culminant durant el primer terç del segle xx, quan la regió metropolitana de Barcelona esdevé totalment integrada en la provisió de productes alimentaris al mercat central barceloní.