La formació i el mercat de treball a Andorra

Més vistes

La formació i el mercat de treball a Andorra

Disponibilitat: En existència

14,00 €
L'economia i la societat andorrana han sofert una transformació molt important en pocs anys. En la segona meitat del segle XX Andorra experimenta un gran creixement econòmic basat en el comerç i el turisme, juntament amb el sector de la construcció i el financer, acompanyat per l'arribada d'un gran nombre d'immigrants necessaris per cobrir la demanda de mà d'obra en el mercat de treball. En aquest context d'expansió econòmica els criteris de selecció i contractació de personal en les activitats relacionades directament amb el turisme són poc exigents i es contracta mà d'obra majoritàriament poc qualificada. Però els canvis econòmics, tecnològics i socials que s'han produït en els darrers anys (globalització dels mercats, disminució del diferencial de preus respecte els països veïns, competència d'altres destinacions turístiques més econòmiques, noves demandes i hàbits de consum, canvis en el perfil dels clients, etc.) han fet que l'economia andorrana sigui cada cop menys competitiva. Aquest conjunt de factors, afegits a l'actual situació de crisi econòmica internacional, han comportat una disminució de l'afluència turística i un alentiment del creixement econòmic d'Andorra que alerta a les empreses de la necessitat de reorientar la situació, tot encaminant-la cap a la diferenciació amb la qualitat i cap a una oferta més especialitzada i diversificada. El capital humà passa a ser un valor fonamental per encaminar les empreses a la millora de l'atenció al client i la formació esdevé l'element clau per assolir l'objectiu de professionalització del mercat de treball. En aquest estudi es tracta d'analitzar quines són les demandes i les necessitats dels empresaris amb relació a la qualificació dels treballadors, per copsar, en definitiva, quin és el grau d'adequació entre els requisits dels llocs de treball que ofereix el mercat i el perfil real dels treballadors.