Una avaluació per aprendre millor

Més vistes

Una avaluació per aprendre millor

Disponibilitat: En existència

14,00 €
Les investigacions disponibles sobre el tema evidencien que una de les dificultats de l'aprenentatge de la història tant a l'àmbit secundari com a l'universitari, és la manca de continuïtat en els esforços individuals de l'alumnat per a fixar els nuclis conceptuals i procedimentals que estructuren i construeixen el seu coneixement. Aquesta investigació demostra i verifica, mitjançant una mostra de 1040 alumnes de primer d'ESO de tota Catalunya, que les proves de correcció objectiva constitueixen un veritable instrument d'avaluació-aprenentatge i que, utilitzades com a sistema avaluatiu estimulen la freqüència de l'esforç de l'estudi i, en conseqüència, l'eficiència dels resultats de l'aprenentatge.