El mite de l'èxit esportiu i els mitjans de comunicació

Més vistes

El mite de l'èxit esportiu i els mitjans de comunicació

Disponibilitat: En existència

13,46 €
L'esport és un dels fenòmens socials i culturals més importants. Els signifi cats que s'atribueixen a l'èxit esportiu tenen un gran poder de suggestió per part dels membres de la societat i inciten a la imitació de conductes, sobretot en els infants i adolescents que constitueixen els col·lectius més vulnerables a aquest tipus de missatges. El mite de l'èxit esportiu i els mitjans de comunicació és una refl exió sobre la difusió que es fa del valor de l'èxit en l'esport per part dels mitjans de comunicació de masses i dels professionals dedicats a formar i entrenar a esportistes d'alt rendiment adolescents. Dues formes antagòniques d'entendre l'èxit, i que poques vegades és objecte de discussió i refl exió crítica. Amb aquest objectiu, el llibre combina la narració d'exemples d'equips i esportistes que han assolit l'excel·lència esportiva en les seves trajectòries amb la pràctica, que inclou les refl exions de diferents professionals i esportistes adolescents del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès.