Els Concilis Ilerdenses de la Província Eclesiàstica Tarraconense a l'Edat Mitjana (546-1460)

Més vistes

Els Concilis Ilerdenses de la Província Eclesiàstica Tarraconense a l'Edat Mitjana (546-1460)

Disponibilitat: En existència

24,00 €
Estudi sobre els aspectes formals, -convocatòria assistència, cerimonial i temàtica- dels diversos concilis celebrats a Lleida, entre el 546 i el 1460. Conté, així mateix, l'anàlisi de cada un dels dotze concilis que tingueren lloc a l'esmentada ciutat, tot incidint en les circumstàncies que motivaren la seva convocatòria, els assistents, els assumptes tractats i els cànons aprovats.