Els molins i les salines de Castelló d'Empúries al segle XIV

Més vistes

Els molins i les salines de Castelló d'Empúries al segle XIV

Disponibilitat: En existència

24,00 €
Estudi minuciós que parteix d'un magnífic conjunt documental constituït bàsicament per documents del fons Empúries de l'Arxiu Ducal de Medinaceli i pel fons notarial castelloní de l'Arxiu Històric de Girona, que abraça des de les darreres dècades del segle XIII fins a finals del segle XIV. Aquesta documentació seriada li permet analitzar l'evolució dels temes analitzats i establir una clara diferenciació entre l'abans i el després de la intervenció comtal en la gestió i administració dels molins i les salines que es produí en la dècada dels anys trenta del segle XIV. L'estudi està dividit en tres grans apartats. La primera part, dedicada als aspectes jurídics, comprèn aspectes relacionats amb la propietat de molins i salines i la fiscalització del consum de sal i farina. Un segon apartat se centra en els aspectes tècnics: l'abastiment d'aigua, les característiques dels molins, dels seus aparells i de les salines. Finalment, el dedicat als aspectes socioeconòmics, on aborda tot allò referent a la gestió i explotació de molins i salines.