El diari Segre

es fa ressò de la presentació del

nou llibre de Josep Borrell,

Aigua, ànima