A la revista El 855 publiquen un article sobre

la presentació de la primera novel·la de

Cristina Casas Mata,

Els cercles concèntrics