Ressenyes del llibre Els gitanos catalans de França, d'Eugeni Casanova a: 

Telenotícies Cap de Setmana de TV3

Segre Premium i Diari Segre

Vilaweb

Ràdio Catalunya

La Vanguàrdia

- Vilaweb

- El Nacional

- Tornaveu

  Ara

El Temps

Nació Digital 

Ara Comarques Gironines