Núvol fa una extensa entrevista a l'autor de 

Ronda dels dies, Jordi Pàmias