La formació de la Pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331)

More Views

La formació de la Pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331)

Availability: In stock

€22.00
El treball té dues parts. A la primera l'autor fa una anàlisi històrica de l'evolució dels senyors de Santa Pau, des de la seva condició inicial de castlans fins esdevenir-ne barons entre 1277 i 1278. Així mateix, dóna informació exhaustiva sobre els elements organitzatius de la baronia, destacant el paper dels batlles i procuradors, la cúria i l'escrivania/notaria. L'autor estudia els dos documents que precediren a la constitució d'una població al redós del castell: els privilegis de concessió de mercat setmanal els dilluns, atorgat a petició del baró per Jaume II el 1298, i de franqueses atorgat el 1300 pel senyor Ponç III. Com a conseqüència d'aquests dos privilegis, eixamplats el 1312 als habitants de la vall de Santa Pau, l'autor exposa la constitució d'una població ocupant primer el terreny de la cellera i posteriorment ampliat als espais contigus, determinant la formació d'una primera “vila” i d'una segona, la “vila nova”.