Les preposicions en català nord-occidental

More Views

Les preposicions en català nord-occidental

Availability: In stock

€14.00
Aquest estudi pretén ser una aproximació als usos que fan els parlants de català nord-occidental d'alguns aspectes relacionats amb les preposicions. Hem intentat descriure el funcionament en la llengua parlada d'una sèrie de punts de sintaxi com les preposicions a, en i amb, l'ús de cap i cap a i de fins i fins a (locatiu i temporal), les preposicions per i per a, l'ús de la preposició a + complement directe de persona, l'ús de com i com a, al/en + infinitiu amb valor temporal, les preposicions en els modificadors temporals i les perífrasis verbals d'obligació. Podem encabir aquesta investigació en el marc de la recerca dialectal, amb la particularitat que se centra en aspectes que pertanyen a una disciplina oblidada per la dialectologia: la sintaxi.