Nerta

More Views

Nerta

Availability: In stock

€5.00
Encara que la seva abundantíssima producció s'hagi orientat preferentment vers la prosa narrativa, l'assaig, la col·laboració en premsa i la traducció, amb desenes i desenes de volums publicats, Josep Vallverdú ha conreat també el teatre en algunes ocasions: en peces infantils i en la versió escència de la prosificació que Verdaguer féu de Nerta, el poema provençal de Mistral. Aquest retaule medieval d'arrel romàntica, és el fris d'una època regirada i conflictiva, alhora que un drama personal d'abast transcendent.