Pel·leàs i Melisanda

More Views

Pel·leàs i Melisanda

Availability: In stock

€9.00
El treball que aquí presentem, lectura i traducció de Pelléas et Mélisande, a cura de Lídia Anoll, professora de Literatura francesa de la Universitat de Barcelona és, com diu a la presentació, el resultat d'un desig que ve de lluny. Si la traducció pot considerar-se més o menys accidental, no passa el mateix amb la lectura, que ha estat elaborada pensant en el estudiants. D'aquí el to didàctic i senzill que s'ha emprat en tot moment. Es compleix, d'aquesta manera, la promesa de donar-los allò que una classe no permetia exposar amb tota la minuciositat que reclama l'estudi d'una obra simbolista com aquesta, minuciositat que potser s'ha dut a l'extrem amb la proliferació de notes, que tenen un doble abast: justificar certes interpretacions, d'un costat i, de l'altre, donar a conèixer alguns dels bells pensaments continguts en les obres de difícil accés.