Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (segles IX-XIV)

More Views

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (segles IX-XIV)

Availability: In stock

€34.00
La Fundació Noguera inaugura la seva sèrie Diplomataris amb l'edició del famós cartoral, dit de Carlemany, de la Mitra de Girona. Mossèn Marquès forneix aquesta publicació amb un extens comentari sobre els instruments i les particularitats històriques del patrimoni episcopal gironí. Aquest primer volum inclou tots els documents del cartoral des del 891 a 1148, conformant doncs una ampla panòramica documental de l'Alta Edat Mitjana a Girona.