El temps i la paraula

More Views

El temps i la paraula

Availability: In stock

€21.00
Un assaig literari que ens acosta a l’obra en vers de Pere Rovira, un dels poetes en llengua catalana més singulars i valuosos de la nostra contemporaneïtat. L’estudi se centra, fonamentalment, en l’anàlisi dels cinc poemaris publicats per Rovira entre 1981 i 2011: "Distàncies, Cartes marcades, La vida en plural, La mar de dins" i "Contra la mort". El discurs d’aquest assaig, complex i a la vegada entenedor, atén aspectes diversos com les relacions intertextuals, les influències, els aspectes temàtics i formals o el context literari i biogràfic. Amb tot, les composicions objecte d’estudi —això és, els poemes en si— són tothora l’element bàsic sobre el qual gira l’explicació, el principi irrenunciable de què parteixen les consideracions de tipus teòric i analític.