Diplomatari de la Ciutat de Manresa (segles IX-X)

More Views

Diplomatari de la Ciutat de Manresa (segles IX-X)

Availability: In stock

€12.00
Amb prop de tres-cents documents publicats, aquest és el primer diplomatari d'una ciutat alt medieval catalana, i fa de Manresa una de les ciutats més ben documentades pel que fa a aquells segles, tot i la dispersió arxivística dels documents publicats. Precisament, és el treball de recopilació d'aquestes fonts el que aporta un valor afegit a aquesta edició; no conformant-se només amb la simple publicació dels documents, sinó també revelant els falsos i apòcrifs i desvetllant altres problemàtiques històriques.