Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d'Ègara. Terrassa, 958-1207

More Views

Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d'Ègara. Terrassa, 958-1207

Availability: In stock

€24.00
Publicació de 221 documents sobre les esglésies de Sant Pere i Santa Maria de Terrassa a l'Edat Mitjana, acompanyats d'una notable introducció històrica de 172 pàgines a càrrec del mateix Puig i Ustrell. Tant l'edició dels documents com la introducció aporten dades noves sobre la zona estudiada i en reinterpreten d'antigues, mostrant-nos un enorme desplegament erudit. Hom acompanya tot això amb un apèndix de 9 documents més i un valuós índex temàtic.