El desenvolupament del Dret Civil Català

More Views

El desenvolupament del Dret Civil Català

Availability: In stock

€18.00
El legislador de Catalunya, en el marc de la competència que li reconeixen Constitució i Estatut, va endegar l'any 2002 el procés per a l'elaboració d'un Codi Civil de Catalunya. Un Codi Civil respectuós amb els principis tradicionals del dret civil català però sensible, al mateix temps, a les noves realitats socials. Aquest procés codificador, que encara no ha acabat, mostra ja uns fruits evidents: dels set llibres que han d'integrar aquest Codi, el legislador català ja n'ha aprovat quatre - Llibre I “Disposicions generals”, Llibre III “Persona jurídica”, Llibre IV “Successions” i Llibre V “Drets reals”- i es troba en fase de tramitació parlamentària el Llibre II, relatiu a la persona i la família. Restarà pendent, únicament, l'elaboració del Llibre VI sobre obligacions i contractes. Seguint la sistemàtica del Codi, professionals del dret pertanyents a diferents àmbits –notaris, registradors, advocats, magistrats, professors universitaris…– analitzen, des de la pròpia perspectiva, algunes de les institucions que, per la seva transcendència social o per la seva complexitat jurídica, esdevenen essencials en la legislació civil de Catalunya.