El Monestir de Santa Maria d'Amer a l'Època Moderna, religió, cultura i poder de la reforma benedictina a la vigilia de les desamortitzacions (1592-1835)

Availability: In stock

€56.00