El Diari de Girona

es fa ressò de la presentació de

Després,

el nou poemari de Jordi Font