L'espai Terra Veu publica una ressenya de

Dies de fel i magrana, de Francesc Pané