Esment especial per a l’obra

La gran destrucció. Els danys de la

Guerra Civil a Catalunya (1936-1957),

d’Oriol Dueñas Iturbe