Seixanta-vuit, la nova novel·la

de Ramon Usall,

a Públic