Història del cristianisme a Catalunya

Más vistas

Història del cristianisme a Catalunya

Disponibilidad: En existencia

16,49 €
En aquest esplèndid exercici de síntesi Joan Bada ens ofereix una panoràmica de la història del cristianisme a Catalunya des dels orígens, en temps de la romanització, fins als nostres dies, sense deixar de banda les diverses branques del protestantisme o les Esglésies ortodoxes. Es tracta d'una mirada cap a les Esglésies emmarcada en l'anàlisi de la societat catalana al llarg dels temps. És a dir: el catolicisme universal fins al segle XVI; la ruptura arran de la Reforma protestant; l'impacte del racionalisme i de la Il·lustració, que va posar en dubte les bases del cristianisme; el pas d'una societat agrícola i rural a una societat urbanitzada i industrial en els temps contemporanis, amb l'avenç de l'anticlericalisme i l'agnosticisme. L'autor valora la incidència dels moviments del cristianisme al nostre país en cada un d'aquests grans períodes, i clou el recorregut en el temps actual amb els reptes que tenen plantejats les Esglésies cristianes de recuperar la unitat primitiva des de la diversitat i assolir, al costat de les altres religions, els objectius de fraternitat i de progrés humà.