I Simposi Màrius Torres

Más vistas

I Simposi Màrius Torres

Disponibilidad: En existencia

18,00 €
Conegut fonamentalment com a poeta, Màrius Torres també va desenvolupar altres facetes com a escriptor, que tenen gran importància per com­prendre'n la trajectòria vital i literària: des de l'elaboració de contes fins a la d'una obra de tea­tre, passant per l'escriptura de dietaris i tam­bé per diverses traduccions. El Simposi, de­fu­gint de limitar l'autor a la condició de poeta, per bé que la tenia present, va voler fer una contribució a l'estudi de la seva vida i la seva obra, tractant sobre­tot aquestes facetes poc co­negu­des. Algunes de les intervencions d'aquest volum, doncs, examinen l'èpo­ca en què va viure Màrius Torres, especialment l'ambient teatral i el musical; unes altres analitzen les tra­duccions que va fer l'escriptor i també aque­lles de què ha estat ob­jecte la seva poesia i un darrer grup s'ocupa de la poesia i la seva vigència posterior. Intervencions del I Simposi Màrius Torres, organitzat per la Càtedra Màrius Torres de la Univer­si­tat de Lleida i dedicat monogràficament al gran escriptor de la ciutat dins dels actes de celebració del centenari del seu naixement, l'any 2010.