L'espai fruiter de Lleida

Más vistas

L'espai fruiter de Lleida

Disponibilidad: En existencia

11,00 €
En el procés d'especialització productiva vers una agricultura de regadiu moderna i diversificada, dut a terme al sud-oest de la província de Lleida, la introducció i expansió de les plantacions de noves varietats de fruiters d'alt rediment, a partir de finals dels anys cinquanta i començaments dels anys seixanta, se'ns presenten com una manifestació reeixida dels processos d'innovació tecnològica en el sector agrícola català. Efectivament, el creixement accelerat de les plantacions regulars de pomera, perera i presseguer, a l'entorn de la ciutat de Lleida, ha estat un dels principals fenòmens esdevinguts a l'agricultura catalana dels últims temps. D'altra banda, la importància social i econòmica assolida per la fructicultura de les terres de Lleida l'han convertit, durant molts anys, en l'autèntic motor del desenvolupament agrícola i, a la vegada, un element dinamitzador dels altres sectors productius. Aquest excel·lent estudi és, pel seu rigor i la seva documentació, una obra definitiva per comprendre la vida econòmica de Lleida. Amb tot, l'autor constata que actualment el sector fruiter es troba immers en un període de reestructuració i que cal modificar alguns aspectes (fonamentalment en l'àmbit de la comercialització) si es vol que la fructicultura continuï sent un dels motors econòmics del desenvolupament agrícola de la zona.