L'esquerra, un instint bàsic

Disponibilidad: En existencia

20,00 €
Avui, tant o més que ahir, el nostre món necessita que des de l'esquerra i del socialisme s'imagini i s'impulsi un projecte de societat que ens permeti transitar en el segle xxi pel camí de la justícia social, una igual llibertat per a tothom, els drets que ens fan ciutadans i la convivència democràtica basada en el respecte de les diversitats. Malgrat que sigui tòpic, no deixa de ser veritat: vivim moments de canvis de tal profunditat que trasbalsen molts dels esquemes sobre els quals s'havia sostingut el pacte social heretat del segle xx. La globalització del capitalisme, la fi del fordisme i la revolució tecnològica, els processos d'individualització i de pluralisme social creixent, la crisi del paradigma neoliberal, l'auge dels fonamentalismes, la construcció d'Europa i la resta d'integracions regionals, la fatiga de les democràcies representatives, la crisi ambiental, la igualtat de gènere o la necessitat de repensar la ciutat..., aquests i molts altres fenòmens dels nostres dies —tots ells apassionants i complexos— presenten desafiaments formidables al pensament i a l'acció socialistes d'avui. Creiem que només des d'aquesta tradició ideològica es podran trobar les respostes que permetin un lideratge democràtic de tots aquests processos, al servei de la justícia, per tal de garantir una vida més humana. De fet, la tradició socialista no fa sinó canalitzar una pulsió fonamental de la condició humana, un instint bàsic. Com es diu en aquest llibre: “les raons més profundes de la funció històrica del socialisme no són difícils de trobar: l'ideal igualitari i l'anhel de llibertat i cooperació estan profundament arrelats en l'imaginari i els sentiments humans (...). En l'ambivalència pròpia de l'ésser humà, aquesta pulsió cap a la llibertat, la igualtat i la cooperació és congènita i fonamental.”