Recull d'imatges de Soriguera (1900-1976)

Más vistas

Recull d'imatges de Soriguera (1900-1976)

Disponibilidad: En existencia

15,00 €
Aquest llibre, catàleg de l'exposició del mateix títol, és un recull de noranta imatges, compreses entre 1900 i 1976. Les fotografi es escollides refl ecteixen la vida quotidiana del municipi de Soriguera: la família, l'escola, les festes majors, el tradicional aplec d'Arboló, el món del treball (segar, batre, ramaderia, rentar...), cerimònies religioses (batejos, casaments, comunions...) i altres aspectes socials. El pròleg és de Maurici Boldú i Pla.