Estudi sociològic sobre la infància i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a Andorra

Más vistas

Estudi sociològic sobre la infància i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a Andorra

Disponibilidad: En existencia

11,00 €
Els canvis esdevinguts en les societats postindustrials han generat friccions entre els diferents temps socials (el temps de treball productiu, el temps dedicat al treball domèstic i a la família i al temps lliure), arran de la incorporació massiva de les dones al mercat laboral i de la flexibilització i diversificació dels horaris de treball. Andorra n'és un clar exemple, amb una elevada taxa d'ocupació femenina i una estructura econòmica especialitzada en activitats relacionades amb el comerç i el turisme que comporten horaris atípics i el treball en dies festius. En aquest estudi s'analitzen les dificultats per conciliar la vida personal, familiar i laboral a Andorra, especialment en el cas de les mares treballadores amb fills i filles en edats dependents, els recursos de què disposen, les estratègies que utilitzen per fer compatible la seva presència en el món laboral, al mateix temps que continuen assumint la major part del treball domèstic i familiar, així com les conseqüències negatives que tot plegat suposa per a la vida familiar, la socialització dels infants, la salut i el benestar de les persones i la societat en general.