Tel. +34 973 23 66 11

editorial@pageseditors.cat

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Les preposicions per i per a i els verbs ser i estar en català nord-occidental

More Views

Writer

Les preposicions per i per a i els verbs ser i estar en català nord-occidental

 • Writer: Boladeras Taché, Josep M.
 • ISBN: 978-84-9779-598-2
 • 296 pages
 • Rustic cover
 • 140 x 210 mm
 • Collection: Fil d'Ariadna Nº 46
 • Release date: January 2008
 • Availability: In stock

  €18.00
  L'objectiu d'aquest estudi és descriure com usen les preposicions per i per a i els verbs ser i estar els parlants de català nord-occidental. Aquesta investigació es pot encabir en el marc de la recerca dialectal, amb la particularitat que se centra en aspectes que pertanyen a una disciplina oblidada per la dialectologia: la sintaxi. Abans, però, d'endinsar-se en l'estudi lingüístic pròpiament dit, a partir de la revisió de diferents estudis, el lector pot saber què s'entén per català nord-occidental, el model lingüístic i els límits, i pot resseguir què han dit els lingüistes sobre les preposicions per i per a i els verbs ser i estar, tant des del punt de vista descriptiu com normatiu. Aquesta obra és una versió reduïda d'una investigació que va ser presentada com a tesi de llicenciatura a la Universitat de Lleida, el 17 de desembre de 2002, i va obtenir la qualifi cació d'Excel·lent per unanimitat d'un tribunal format pels doctors Jordi Suïls Subirà, Mila Segarra Neira i Ramon Sistac Vicén, que en va ser el director.
  Josep M. Boladeras i Taché va nàixer a Pujalt (1970) i amb quatre anys va anar a viure a Cervera. Es va llicenciar en fi lologia catalana a la Universitat de Lleida (1993) i va ampliar estudis a la mateixa universitat participant en el programa de doctorat Lingüística Contrastiva (1993-1995). Al 1995 va obtenir una Beca Predoctoral per a la Formació de Personal Investigador concedida per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, cosa que li va permetre fer de becari al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida (1995-1998). Des de 1999 treballa com a tècnic lingüístic al Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida. Ha publicat l'article “La transició entre el català nord-occidental i el català central a la Segarra. Estudi del xipella” a Miscel·lània Cerverina, 13 (1999). L'any 2002 va presentar la tesi de llicenciatura “Les preposicions per i per a i els verbs ser i estar en català nord-occidental”. Enguany han concedit la II Beca Joan Veny al seu projecte de recerca “Les preposicions en català nord-occidental”.