El Diari La Mañana es fa repercussió de la

presentació del poemari Concert d'esferes, 

de Josep Maria Sala-Valldaura,

a la Fundació Vallpalou