Terres de l'Ebre, frontera i frontissa,

de Xavier Vega,

a Diari de Tarragona i  al Segre