Tres memòries i un naixement, dels autors

Ona Domènech i Salvador Domènech,

ressenyat a El Periódico Mediterráneo