El programa 'Més content que un ginjol',

de Canal Blau, recomana el llibre

Un llop com cal, de Joaquim Carbó