La Lamentable publica les primeres pàgines

de Mariquita Tennant,

la nova novel·la de Lluís Barbé