El Museu de Lleida i Pagès Editors van presentar el llibre Del Museu Diocesà al Museu de Lleida, de la historiadora i conservadora del Museu de Lleida, Carmen Berlabé.

Aquest llibre, realitzat a partir de la tesi doctoral de la historiadora sobre la formació i legitimitat del patrimoni artístic d’aquest equipament, explica la història i vicissituds del Museu Diocesà de Lleida: la seva fundació per part del bisbe Josep Meseguer, en el context de les directrius vaticanes, les conseqüències de l’estroncament a causa de la Guerra Civil Espanyola, els anys de postguerra i l’embranzida de les institucions amb la creació d’un nou ens museístic, el Museu de Lleida, on s’adscriu tota la col·lecció diocesana.

Dins d’aquest enquadrament diacrònic, el llibre analitza l’esdeveniment que ha marcat en clau de litigi les relacions entre Catalunya i Aragó: la segregació del bisbat de Lleida i la incorporació de les parròquies segregades al nou bisbat de Barbastre-Montsó. Aquest fet ha comportat un llarg procés de reclamacions en tribunals eclesiàstics i civils, desenvolupat en diferents instàncies, i on s’inclouen també els litigis dels béns procedents de Sixena.

La tasca d’investigació duta a terme per l’autora s’ha materialitzat, principalment, en l’elaboració d’un corpus documental, contextualitzat i transcrit, que presenta els diferents títols d’adquisició —compravenda, donació, permuta...—, documents probatoris que pretenen demostrar la legitimitat del museu i del bisbat de Lleida respecte als béns en litigi.

Aquesta obra pretén ser, doncs, un referent respecte a la legitimació legal del fons del Museu de Lleida que justifica la unitat de la col•lecció i està escrita, sens dubte, per la persona amb més coneixements sobre la història del Museu de Lleida.

El llibre està actualitzat fins als darrers fets que afecten al Museu, que culminen l’11 de desembre de 2017, amb l’entrada de la policia judicial i la guàrdia civil a l’equipament per traslladar a Sixena les obres d’art en litigi.

“No he pretès fer la història de cada objecte que forma part del museu, això ja ho vaig fer per a la tesina de llicenciatura. Ara es pretén mostrar la seqüència lògica de la formació d’una col·lecció i de la política patrimonial del bisbe Meseguer, exercida des d’aquella sensibilitat artística que el caracteritzà i que transformà, per l’alquímia de la responsabilitat i la bona fe, les transaccions mercantils en actes d’amor”, explica l’autora.

Més sobre l’autora

Carmen Berlabé Jové és doctora en ciències jurídiques i polítiques per la Universitat Abat Oliba, llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, llicenciada en història de l’art per la Universitat de Lleida, màster en Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Museografia interactiva i entorns de participació per la Universitat de Barcelona. Ha obtingut, també, els títols de postgrau de Conservació preventiva de patrimoni per la Universitat Autònoma de Barcelona i d’Estratègies i recursos en museografia interactiva per la Universitat de Barcelona.