Llegim de l'Ara fa una ressenya de

Concert d'esferes, el nou poemari de

Josep Maria Sala-Valldaura