El nou llibre de Jordi Romeu,

Honor de poble, poble,

recomanat a El Punt Avui